ویندوز از یک زیرساخت جامع و پیوسته به منظور تامین طیف وسیعی از نیازها و خواسته های پیاده کنندگان و کارشناسان حرفه ای فن آوری اطلاعات، استفاده می نماید . در زیرساخت فوق برنامه های متعددی اجراء می گردد تا استفاده کنندگان اطلاعات قادر به دستیابی ، آنالیز و اشتراک اطلاعات به سادگی و با سرعت بالائی باشند . 
محصولات سرویس دهنده شرکت مایکروسافت از تعداد زیادی پورت و پروتکل شبکه ای به منظور ارتباط بین سیستم های سرویس گیرنده و سرویس دهنده استفاده می نمایند . در صورتی که به منظور ایمن سازی یک شبکه کامپیوتری از فایروال های خاصی و یا فیلترهای IPSec استفاده می شود ، ممکن است برخی از پورت ها و پروتکل ها توسط برنامه های فوق بلاک شده و بدنبال آن امکان پاسخگوئی یک سرویس دهنده به درخواست های سرویس گیرندگان مجاز ، وجود نخواهد داشت ( عدم ارائه خدمات و سرویس های تعریف شده توسط یک سرویس دهنده ) .
برخی تعاریف اولیه 
• سیستم سرویس دهنده ویندوز ، از محصولات متعددی نظیر خانواده نسخه های ویندوز 2003 ، سرویس دهنده Exchange 2000 ، سرویس دهنده SQL Server 2000 ، تشکیل شده است . هر یک از محصولات فوق از تعداد زیادی عناصر و سرویس های سیستم تشکیل شده اند . برخی از سرویس های سیستم در زمان راه اندازی و توسط سیستم عامل اجراء شده و برخی دیگر بر اساس تحقق شرایطی خاص ، فعالیت خود را آغاز می نمایند . هر سرویس سیستم دارای یک نام خودمانی و یک نام سرویس است . نام خودمانی ، نامی است که در ابزارهای مدیریتی گرافیکی نظیر ( Microsoft Management Console (MMC ، نشان داده می شوند . نام سرویس ، نامی است که از آن به همراه ابزارهای خط دستور و یا زبان های اسکریپت نویسی استفاده می گردد . هر سرویس سیستم ممکن است یک و یا چندین سرویس شبکه ای را ارائه نماید .
• پروتکل های Application ، پروتکل های سطح بالای شبکه بوده که از یک و یا چندین پروتکل و پورت TCP/IP استفاده می نمایند . HTTP و SMTP نمونه هائی در این زمینه می باشند .  
• پروتکل ها ، در یک سطح پائین تر نسبت به پروتکل های Application کار می کنند . پروتکل های TCP/IP فرمت استانداردی به منظور ارتباط بین دستگاه های موجود بر روی یک شبکه را فراهم می نمایند . ( پروتکل TCP/IP شامل پروتکل های دیگری نظیر TCP ، UDP و ICMP است ). 
• پورت . سرویس های سیستم با گوش دادن به پورت ها قادر به تشخیص ترافیک ورودی شبکه می باشند .
پروتکل های POP3 و IMAP4 مرتبط با پست الکترونیک (email)

 (Post Office Protocol) POP3 و IMAP4 (Internet Message Access Protocol) دو پروتکل مربوط به پست الکترونیک در اینترنت هستند که به شما اجازه می دهند نامه های خود را از سرویس دهنده پست الکترونیک دریافت کنید. پروتکل IMAP به شما اجازه می دهد تا نامه مورد نظرتان را از سرویس دهنده دریافت کرده و بخوانید در حالیکه این نامه هنوز روی سرور باقیمانده است. در نتیجه تمام نامه های شما روی سرور نگهداری می شوند و از روی هر کامپیوتری که برای پروتکل IMAP پیکره بندی شده باشد، می توانید به تمام نامه هایتان دسترسی پیدا کنید. اما پروتکل POP3 متفاوت است. در این پروتکل نامه های شما از روی کامپیوتر سرور به کامپیوتر شما دانلود می شود و سپس از روی سرور پاک می شود. در نتیجه از روی یک کامپیوتر دیگر شما نمی توانید نامه هایی را که قبلا از سرور دریافت کرده اید، مجددا دریافت کنید، همچنین پروتکل IMAP سریعتر است، چون فقط هدر مربوط به پیغامها را می آورد و تا وقتی که شما یک نامه را باز نکرده اید، محتوای آن برای شما نمی آید ولی پروتکل POP در هر صورت کل نامه ها را برای شما دانلود می کند.
نتیجه گیری : اگر می خواهید تمام نامه های الکترونیکی شما از چندین ماشین مختلف قابل دسترسی باشند بهتر است از IMAP استفاده کنید ولی اگر می خواهید تمان نامه هایتان را مثلا فقط به کامپیوتر شخصی خودتان منتقل کنید از POP3 استفاده کنید.

جدول زیر متداولترین پورت های شبکه در محصولات اصلی ویندوز را نشان می دهد : 
Port Protocol Application protocol System Service Name
n/a GRE GRE (IP protocol 47) Routing and Remote Access
n/a ESP IPSec ESP (IP protocol 50) Routing and Remote Access
n/a AH IPSec AH (IP protocol 51) Routing and Remote Access
7 TCP Echo Simple TCP/IP Services
7 UDP Echo Simple TCP/IP Services
9 TCP Discard Simple TCP/IP Services
9 UDP Discard Simple TCP/IP Services
13 TCP Daytime Simple TCP/IP Services
13 UDP Daytime Simple TCP/IP Services
17 TCP Quotd Simple TCP/IP Services
17 UDP Quotd Simple TCP/IP Services
19 TCP Chargen Simple TCP/IP Services
19 UDP Chargen Simple TCP/IP Services
20 TCP FTP default data FTP Publishing Service
21 TCP FTP control FTP Publishing Service
21 TCP FTP control Application Layer Gateway Service
23 TCP Telnet Telnet
25 TCP SMTP Simple Mail Transfer Protocol
25 UDP SMTP Simple Mail Transfer Protocol
25 TCP SMTP Exchange Server
25 UDP SMTP Exchange Server
42 TCP WINS Replication Windows Internet Name Service
42 UDP WINS Replication Windows Internet Name Service
53 TCP DNS DNS Server
53 UDP DNS DNS Server
53 TCP DNS Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing
67 UDP DHCP Server DHCP Server
67 UDP DHCP Server Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing
69 UDP TFTP Trivial FTP Daemon Service
80 TCP HTTP Windows Media Services
80 TCP HTTP World Wide Web Publishing Service
80 TCP HTTP SharePoint Portal Server
88 TCP Kerberos Kerberos Key Distribution Center
88 UDP Kerberos Kerberos Key Distribution Center
102 TCP X.400 Microsoft Exchange MTA Stacks
110 TCP POP3 Microsoft POP3 Service
110 TCP POP3 Exchange Server
119 TCP NNTP Network News Transfer Protocol
123 UDP NTP Windows Time
123 UDP SNTP Windows Time
135 TCP RPC Message Queuing
135 TCP RPC Remote Procedure Call
135 TCP RPC Exchange Server
135 TCP RPC Certificate Services
135 TCP RPC Cluster Service
135 TCP RPC Distributed File System
135 TCP RPC Distributed Link Tracking
135 TCP RPC Distributed Transaction Coordinator
135 TCP RPC Event Log
135 TCP RPC Fax Service
135 TCP RPC File Replication
135 TCP RPC Local Security Authority
135 TCP RPC Remote Storage Notification
135 TCP RPC Remote Storage Server
135 TCP RPC Systems Management Server 2.0
135 TCP RPC Terminal Services Licensing
135 TCP RPC Terminal Services Session Directory
137 UDP NetBIOS Name Resolution Computer Browser
137 UDP NetBIOS Name Resolution Server
137 UDP NetBIOS Name Resolution Windows Internet Name Service
137 UDP NetBIOS Name Resolution Net Logon
137 UDP NetBIOS Name Resolution Systems Management Server 2.0
138 UDP NetBIOS Datagram Service Computer Browser
138 UDP NetBIOS Datagram Service Messenger
138 UDP NetBIOS Datagram Service Server
138 UDP NetBIOS Datagram Service Net Logon
138 UDP NetBIOS Datagram Service Distributed File System
138 UDP NetBIOS Datagram Service Systems Management Server 2.0
138 UDP NetBIOS Datagram Service License Logging Service
139 TCP NetBIOS Session Service Computer Browser
139 TCP NetBIOS Session Service Fax Service
139 TCP NetBIOS Session Service Performance Logs and Alerts
139 TCP NetBIOS Session Service Print Spooler
139 TCP NetBIOS Session Service Server
139 TCP NetBIOS Session Service Net Logon
139 TCP NetBIOS Session Service Remote Procedure Call Locator
139 TCP NetBIOS Session Service Distributed File System
139 TCP NetBIOS Session Service Systems Management Server 2.0
139 TCP NetBIOS Session Service License Logging Service
143 TCP IMAP Exchange Server
161 UDP SNMP SNMP Service
162 UDP SNMP Traps Outbound SNMP Trap Service
389 TCP LDAP Server Local Security Authority
389 UDP LDAP Server Local Security Authority
389 TCP LDAP Server Distributed File System
389 UDP LDAP Server Distributed File System
443 TCP HTTPS HTTP SSL
443 TCP HTTPS World Wide Web Publishing Service
443 TCP HTTPS SharePoint Portal Server
445 TCP SMB Fax Service
445 TCP SMB Print Spooler
445 TCP SMB Server
445 TCP SMB Remote Procedure Call Locator
445 TCP SMB Distributed File System
445 TCP SMB License Logging Service
445 TCP SMB Net Logon
500 UDP IPSec ISAKMP Local Security Authority
515 TCP LPD TCP/IP Print Server
548 TCP File Server for Macintosh File Server for Macintosh
554 TCP RTSP Windows Media Services
563 TCP NNTP over SSL Network News Transfer Protocol
593 TCP RPC over HTTP Remote Procedure Call
593 TCP RPC over HTTP Exchange Server
636 TCP LDAP SSL Local Security Authority
636 UDP LDAP SSL Local Security Authority
993 TCP IMAP over SSL Exchange Server
995 TCP POP3 over SSL Exchange Server
1270 TCP MOM-Encrypted Microsoft Operations Manager 2000
1433 TCP SQL over TCP Microsoft SQL Server
1433 TCP SQL over TCP MSSQL$UDDI
1434 UDP SQL Probe Microsoft SQL Server
1434 UDP SQL Probe MSSQL$UDDI
1645 UDP Legacy RADIUS Internet Authentication Service
1646 UDP Legacy RADIUS Internet Authentication Service
1701 UDP L2TP Routing and Remote Access
1723 TCP PPTP Routing and Remote Access
1755 TCP MMS Windows Media Services
1755 UDP MMS Windows Media Services
1801 TCP MSMQ Message Queuing
1801 UDP MSMQ Message Queuing
1812 UDP RADIUS Authentication Internet Authentication Service
1813 UDP RADIUS Accounting Internet Authentication Service
1900 UDP SSDP SSDP Discovery Service
2101 TCP MSMQ-DCs Message Queuing
2103 TCP MSMQ-RPC Message Queuing
2105 TCP MSMQ-RPC Message Queuing
2107 TCP MSMQ-Mgmt Message Queuing
2393 TCP OLAP Services 7.0 SQL Server: Downlevel OLAP Client Support
2394 TCP OLAP Services 7.0 SQL Server: Downlevel OLAP Client Support
2460 UDP MS Theater Windows Media Services
2535 UDP MADCAP DHCP Server
2701 TCP SMS Remote Control (control) SMS Remote Control Agent
2701 UDP SMS Remote Control (control) SMS Remote Control Agent
2702 TCP SMS Remote Control (data) SMS Remote Control Agent
2702 UDP SMS Remote Control (data) SMS Remote Control Agent
2703 TCP SMS Remote Chat SMS Remote Control Agent
2703 UPD SMS Remote Chat SMS Remote Control Agent
2704 TCP SMS Remote File Transfer SMS Remote Control Agent
2704 UDP SMS Remote File Transfer SMS Remote Control Agent
2725 TCP SQL Analysis Services SQL Analysis Server
2869 TCP UPNP UPNP Device Host
2869 TCP SSDP event notification SSDP Discovery Service
3268 TCP Global Catalog Server Local Security Authority
3269 TCP Global Catalog Server Local Security Authority
3343 UDP Cluster Services Cluster Service
3389 TCP Terminal Services NetMeeting Remote Desktop Sharing
3389 TCP Terminal Services Terminal Services
3527 UDP MSMQ-Ping Message Queuing
4011 UDP BINL Remote Installation
4500 UDP NAT-T Local Security Authority
5000 TCP SSDP legacy event notification SSDP Discovery Service
5004 UDP RTP Windows Media Services
5005 UDP RTCP Windows Media Services
42424 TCP ASP.Net Session State ASP.NET State Service
51515 TCP MOM-Clear Microsoft Operations Manager 2000
POP3 چیست؟ 
 
POP3 مخفف کلمه Post Office Protocol 3 می باشد.
در واقع یک موافقت نامه بین المللی دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی می باشد.این توافق نامه توسط ISP ها پشتیبانی و مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های پست الکترونیکی که بر مبنای این پروتکل طرح ریزی و طراحی می شوند بصورت مستقیم می توانند پذیرای نرم افزارهای مانند Outlook باشند و کاربران نیز می توانند از طریق این نرم افزار ها وارد صندوق پستی خود شوند نامه ها را بخوانند و به آنها جواب دهند.
مزیت داشتن ایمیل pop3 این است که شما می توانید ایمیل های خود را از طریق نرم افزارهای مدیریت میل دریافت نمایید . میل های خود را در سیستم خود آرشیو نمایید و ایمیل های خود را بصورت آفلاین مطالعه نمایید . سرعت دریافت و ارسال ایمیل با این روش بسیار بیشتر از حالتی است که بصورت وب میل و مرورگر صورت می گیرد . همچنین شما می توانید نامه های خود را با کمک ویرایشگر قوی که در نرم افزارهای مدیریت میل وجود دارد تایپ نموده ، تصویر یا هرگونه فایل بر روی سیستم خود را ضمیمه نامه کرده و تنها برای ارسال نامه به اینترنت متصل شوید که مسلما در وقت و هزینه شما در اینترنت صرفه جویی خواهد شد .
 
 
برای استفاده از ایمیلهای POP3 داشتن نرم افزار و اطلاعات زیر ضروری است :
 
1- نرم افزار مدیریت ایمیل ( Mail Client ) مثل outlook express , Entourage X,Netscape ,Eudora ,napperMail , Microsoft outlook,... 
2- شناسه کاربری و کلمه عبور 
3- داشتن آدرس دریافت ( pop or incoming mail address ) و ارسال ایمیل ( outgoing mail address or SMTP )
 
 
در این مقاله آموزش تنظیمات ایمیل در outlook express ( یکی از نرم افزارهای ویندوز ) داده می شود .
 
1- نرم افزار outlook یا outlook express را بازکنید 
2- از گزینه tools بر روی account کلیک کنید .
  
3- سپس بر روی add- > mail کلیک کنید .
 
4- نام خود را در پنجره زیر وارد نمایید و Next را یزنید .
 
5- آدرس ایمیل خود را وارد کنید و Next را بزنید 
6- در گزینه My incoming mail server گزینه pop3 را انتخاب کنید و در فیلد های پایین باید آدرس pop و SMTP میل سرور را بدهید . ( اگر آدرس pop و SMTP را نمی دانید از مسئول هاست خود بپرسید ) معمولا در اکثر هاست ها این دو آدرس یکسان و بشکل mail.yourdomain.com می باشد . 
7- آدرس ایمیل و رمز خود را در پنچره ای مطابق زیر وارد کنید . با توجه به ISP یی که متصل می شوید ، امکان دارد لازم باشد که گزینه SPA را تیک بزنید . اگر در حالت عادی موفق به دریافت ایمیل نشدید این گزینه را فعال کنید . 
 
8 - با زدن کلیک finish ایمیل شما در نرم افزار ایجاد شده است . در صفحه اصلی نرم افزار با زدن دکمه send/Recv مطابق شکل زیر ، شما می توانید نامه های آماده ارسال ، بفرستید و ایمیل خود را چک نمایید . نامه های دریافتی در شاخه inbox لیست خواهد شد و ایمیل ها از سرور بر روی سیستم شما منتقل خواهد شد .
 
 
تنظیمات در Microsoft Outlook کاملا مشابه است که ما تنها با گذاشتن تصویر آن بسنده می کنیم و فکر می کنیم که تصویر گویای نحوه تنظیمات در این نرم افزار است : 
1- 
 
2- 
 3-
 
4-
 
5- next
6- Finish
 
دسته ها :
دوشنبه هفتم 11 1387
X